22nd July 2010 – I am STILL the “good old Stig” as I have always been and told you all along – nothing has changed!

Summary of the script today

SUBJECT SUMMARY
My healing has started – I am now sleeping better I was VERY HAPPY INDEED to visit my mother and John yesterday and as an added bonus the healing process has started through “good vibrations” in the air meaning that my sleep was better tonight.
Will a law firm use SIMPLE LOGIC or STIFF RULES when they decide on their “verdict” of me? I received a letter from a law firm wanting to collect my “debt” to my previous landlord. They are threatening without giving counselling and the law firm is the only “winner” of this “case”, which is why I call them the Devil’s lawyer. Will they use STIFF RULES sending me through the system adding their GREEDY charges or will they understand the SIMPLE LOGIC of my answer today that the only right solution will be for them to withdraw the case. What will their verdict over me be?
Will Danske Bank use SIMPLE LOGIC or STIFF RULES when they decide on their “verdict” of me? I also answered the collection letter from Danske Bank today, where they “threatened” to send my case to collection through their lawyer only “adding more expenses for me”. I told them that SIMPLE LOGIC is that when I cannot pay it will only add more expenses for them and that they should write off my entire debt – and COMMUNICATE instead of threatening. What will their verdict over me be?
When you have nothing to hide, you will have no problems to be mentioned in my books Meshack was very nice to confirm that he has no problems to make his communication public in my books because he has nothing to hide – which is confirming my own belief I have stated before. Only people who have something to hide will have “problems” to be mentioned in my books. This is the difference. In the future PRIVATE COMMUNICATION WILL BE PRIVATE and PRIVATE INFORMATION – economical status etc. – will be public because this is easier for all.
Tour de France as the last symbol this summer of the Trinity winning the “grand slam” Tour de France was at the famous Tourmalet mountain today – Jørgen Leth said that THE MOUNTAIN IS THE JUDGE as a symbol of my future self. Nadal from Spain won Wimbledon because I did my absolutely best, Spain won the World Cup in football because I did my absolutely best and Contador from Spain will win Tour de France on Sunday because I am still doing my absolutely best. Spain is the symbol of God and three times Spain winning this summer is the symbol of the Trinity winning the “grand slam” doing the “impossible” to defeat all others.
I am STILL the “good old Stig” as I have always been and told you all along – nothing has changed! When family and friends will start to see me again after six months or more without contact they will see the “good old Stig” – as my mother and John did yesterday – and “simple logic” for all to understand when I speak of different subjects meaning that “some people” will start to think: CAN STIG REALLY BE “THE ONE” AS HE HAS TOLD US ALL ALONG? I AM AND I AM ALSO STILL THE GOOD OLD STIG – NOTHING HAS CHANGED EXCEPT FROM YOUR “FEAR” ABOUT ME BECAUSE OF MY WRITINGS!

My healing has started – I am now sleeping better

After visiting my mother and John yesterday the healing process has started through a better sleep tonight, where I was allowed to sleep until 9.30 – longer than for a long time – and even though I did not sleep “normal” I slept better and I also had one dream, where I heard the smiling and laughing voice of Michael Jackson giving me a “funny” and we know a “nonsense” dream really – thank you Michael for being in a good mood and I was thinking that this is how Michael was when living when he was in his best mood.

I received some food for today and a little money from my mother and John yesterday – THANK YOU VERY MUCH – and I have decided that this was meant for me and that I will therefore send money to LTO tomorrow, when I receive the help from the Commune.

Will a law firm use SIMPLE LOGIC or STIFF RULES when they decide on their “verdict” of me?

 

Today I received a letter from the law firm Result – a part of Svejgaard-Galst Advokater – who has been “appointed” to collect my “debt” to Dan-ejendomme – my previous landlord from Hørsholm until 1st May 2009 – and we know this is the story continuing from last year, which we really also need to receive a “verdict” on and we know it is exactly the same as I have shown you with the Commune and others that you need to use your SIMPLE LOGIC AND SANITY TO THINK WHAT IS THE RIGHT SOLUTION instead of using STIFF RULES written down in a book, law or manual because “this is what we are used to” – without thinking – and so it is so this law firm sent me a statement asking me to pay the now INCREASING debt within ten days.

The principal was before DKK 41,171,46 but after the “assistance” of the law firm the debt is now DKK 46,687.14 and we know because they have included 8.05% interest from 16/10/09 of DKK 2,501.18, creditor charges of DKK 300, collection charges of DKK 2,537.50 and “various expenses” of DKK 177 – I wonder what those are (?) – and we know DO YOU THINK THIS IS FAIR CONSIDERING WHAT I WROTE LAST YEAR OF WHO HAS REALLY EARNED ON THIS APARTMENT also taking my situation into account (?) where I have NO CHANCES to pay this amount and we know so I decided to send the following answer via email to the law firm and we know WILL THIS FIRM USE “SIMPLE LOGIC” and do the ONLY RIGHT THING WHICH IS TO DROP THE CHARGE (?) or will this be “impossible” for them to do because of how their stiff “system” works (?) and we know we will have to wait and see – and we know THIS DESCRIPTION IS OF COURSE OBJECTIVE and therefore part of my rules during this phase:

Hej Pia,

Jeg henviser til dit brev af g.d., hvor du beder mig betale et udestående på kr. 46.687,14 til Dan-ejendomme inden 10 dage fra dato. Hertil har jeg følgende bemærkninger:

Se venligst min tidligere korrespondance nedenfor med Dan-ejendomme. Min situation er uforandret i dag i forhold til tidligere – jeg er fortsat kontanthjælpsmodtager – som det fremgår af korrespondancen, og jeg har derfor ganske enkelt ikke mulighed for at betale, uanset om det er Dan-ejendomme, jer eller retten, som beder mig betale. Jeg kan tilføje, at jeg har INGEN opsparing – kun gæld – eller effekter, jeg kan stille som “sikkerhed” – jeg bor i en privat, lejet lejlighed, hvor jeg har betalt kr. 4.023,83 i indskud og hvor jeg pr. 1.8.2010 skylder 1,5 gange dette beløb i ubetalt husleje, jeg har ingen bil og ingen “luksus” effekter blandt mit indbo – jeg er med andre ord insolvent uden udsigt til en ændring af min situation.

Da jeg læste jeres standardbrev, tænkte jeg, hvordan kan I etisk beslutte at sende et sådant trusselsbrev, hvor I blot beder mig om at betale inden 10 dage uden at kende til min økonomiske situation, uden på nogen måde at lægge op til rådgivning/mægling og hermed at forsøge at hjælpe begge parter? Det I gør, er at spille “fandens advokat”, hvor det alene er “penge” – jeres – som er drivkraften og ikke et ønske om at hjælpe to parter til at mødes.

Via jeres mellemkomst er gælden steget med kr. 5.515,68 fra kr. 41.171,46 til nu kr. 46.687,14 svarende til en stigning på 13,4% (!) – tak for hjælpen (!) – og hvis jeg alene ser på jeres “honorar”, så kan jeg ikke undgå at bemærke, at det maksimalt bør tage 5-10 minutter at beregne, forberede, skrive, printe og kuvertere et sådant standardbrev, men ikke desto mindre er jeres “forretningsfilosofi” tilsyneladende, at dette mener I berettiger jer til et honorar – “inkassogebyr/inkassoomkostninger” – på kr. 2.537,50? Det svarer til en timeløn på kr. 15-30.000 (!!) og Pia, hvis din timeløn udgør for eksempel kr. 200-300, så er resten ren PROFIT for advokatfirmaets ejere SOM INTET ARBEJDE SELV HAR UDFØRT FOR AT MODTAGE DISSE PENGE – altså en ren og skær pengemaskine!

Har I nogensinde selv tænkt på, om jeres forretning drives på grundlag af “ordentlig etik” eller om det udelukkende er “grådighed”, som er drivkraften? Og har I tænkt på, at der ofte er en grund til, at en debitor ikke kan betale – for eksempel, at han IKKE KAN betale og synes I i denne sammenhæng, at det er rimeligt, at samfundets svageste skal betale jeres “omkostninger” for hermed at dække jeres “grådighed”? Hvor meget synes I selv, at et “anstændigt” og “etisk” honorar bør udgøre?

Hvad vil I vælge at gøre herfra? Vil I fortsætte med at sende flere rykker-skrivelser og tillægge flere “omkostninger” velvidende, at I ikke har en chance for at modtage betaling? Og vil I også sende sagen i retten med yderligere omkostninger til følge, selvom retten på ingen måde kan medvirke til at belyse sagen yderligere ud over det, jeg allerede har fortalt i denne mail? Men måske er det  “meget rart” at få en dom som grundlag for jeres videre “arbejde” (?) og måske er det svært at “afvige” fra en fastlagt “forretningsgang” (?), selvom SIMPEL LOGIK og SUND FORNUFT bør føre til, at en henlæggelse af sagen er den eneste rigtige løsning – og for den sags skyld at sende den tilbage til kreditor med svaret: “Inddrivelse umulig” – hvor I så får mulighed for at opkræve jeres “gebyr” på kr. 5.000, som medfører, at der kun er én sikker vinder i dette spil: Advokatfirmaet og det er derfor, at jeg kalder jer for “fandens advokat”!

Jeg ser frem til at høre fra jer

Venlige hilsener fra
Stig Dragholm

And as a matter of good sake I can say that Ditte from Dan-ejendomme sent me an email the 19th April 2010 where she asked me to send her a suggestion of how to repay the “debt” in instalments and that I thought of several times to send her a reply but THIS ONE I MISSED, I simply forgot it – I’m not perfect – and even if I had remembered to answer her I would not have been able to repay the “debt” and we know EXCITING it will be to see what this example of “stiff rules” vs. “simple logic” will lead to. What do you think my dear reader? Will they send me to court or will they give up chasing me?

Will Danske Bank use SIMPLE LOGIC or STIFF RULES when they decide on their “verdict” of me?

 

Today I also decided to send my reply to Danske Bank’s letter to me of the 13th July, where they simply order me to pay before the 23rd July instead of communicating and focusing on my individual situations – another “case” to see if people will use SIMPLE LOGIC instead of STIFF RULES and we know another “verdict” on me approaching.

Kære Gitte S., Danske Bank,

Jeg henviser til dit brev af den 13. juli, hvori du beder mig betale den udestående gæld, som nu med renter for de seneste 8½ måned på kr. 3.295,77 er vokset til kr. 63.093,74, inden den 23. juli og hvor I ”truer” med at sende sagen til inkasso via jeres advokat, hvis ikke I modtager betaling, ”og det vil medføre yderligere omkostninger for dig”.

Jeg er overrasket over, at en ”professionel” bank som Danske Bank gør brug af sådanne trusselsbreve tilsyneladende uden at anvende simpel logik, fordi hvem er det, der vil opleve ”yderligere omkostninger”, hvis ikke jeg er i stand til at betale gælden? I kender svaret lige så godt som jeg – det er ikke mig, men banken.

I kunne med fordel have spurgt til min økonomiske situation og lade være med at true jer frem og så ville I modtage dette svar:

Min situation i dag er uforandret i forhold til, hvad jeg tidligere har oplyst. Jeg er fortsat kontanthjælpsmodtager, og jeg har ganske enkelt ikke mulighed for at betale, uanset om det er banken, jeres advokat eller retten, som beder mig betale. Jeg har INGEN opsparing – kun gæld – eller effekter, jeg kan stille som “sikkerhed” – jeg bor i en privat, lejet lejlighed, hvor jeg har betalt kr. 4.023,83 i indskud og hvor jeg pr. 1.8.2010 skylder 1,5 gange dette beløb i ubetalt husleje, jeg har ingen bil og ingen “luksus” effekter blandt mit indbo – jeg er med andre ord insolvent uden udsigt til en ændring af min situation.

Hvad vil I vælge at gøre? Vil I sende min sag til jeres advokat, fordi det er hvad I ”plejer at gøre” i en sådan situation som min (?) eller vil I lytte til mit svar, som betyder, at den eneste rigtige beslutning I kan træffe, er at afskrive gælden fuldt ud? Hvis I vælger at sende sagen til advokat, vil I som nævnt blot påføre jer selv yderligere omkostninger.

Jeg kunne ønske mig, at I overvejede jeres forretningsgang og erstattede jeres trusselsbreve med løsninger, som fokuserer på kundens individuelle situation – med andre ord at KOMMUNIKERE i stedet for at beordre.

Venlige hilsener fra
Stig Dragholm

When you have nothing to hide, you will have no problems to be mentioned in my books

 

Today Meshack was kind to send a new email and as I said the other day I will decide when I believe there may be messages of importance from my correspondence with LOT of public interest and when this is the case I will bring it and here I can say that I wrote in an email to the team that if they would like me NOT to publish their emails I would like to hear from them and we know I have never questioned this when it comes to Meshack, David and John and in his email today Meshack confirmed EXACTLY what is my own belief because he wrote “I have no problem with my communication being made public since i have nothing to hide” and this is what I have mentioned several times earlier in my books that people who have nothing to hide will have no problems to be mentioned in my books and we know vice versa and still I have decided that in the future private communication will be kept private because even though it is SIMPLE LOGIC that when you are people of faith with nothing to hide it is equally SIMPLE LOGIC that it is only the Devil who will MONITOR and CONTROL people and we know build a community where “BIG BROTHER IS WATHING YOU” and my border is really between “private” and “public” and we know PRIVATE COMMUNICATION WILL BE PRIVATE but ALL PUBLIC COMMUNICATION AND INFORMATION WILL BE PUBLIC and we know easier for all it will be and then we have only PRIVATE INFORMATION like economical information for each person and as you can see from the future economical system described in book no. 2 I believe that when we will all become “equal” there should be no problem to have this information in public and we know and again because it will be easier for all parties and let me say this is what I believe is SIMPLE LOGIC and I could also see a system where you will keep all private information private but I do believe this will only create bureaucracy and a more difficult life for all and we know with the risk to build up feelings of “secrecy”, which is not a good feeling really and so it is.

Thank you so much Meshack for your email and for your confirmation of what I have said all along – simple logic it is.

Tour de France as the last symbol this summer of the Trinity winning the “grand slam”

 

I was watching some of the Tour de France stage today waiting on the final climb up the famous Tourmalet mountain.

Just before the climb started from the bottom of the mountain the commentator Dennis Ritter said to the other commentator Jørgen Leth – and we know THAT ONE it is, my old friend – that it must be exciting for Jørgen as a film director – HE IS ONE OF THE REGULAR COMMENTATORS AT THIS RACE BECAUSE OF HIS PASSIONATE INTEREST IN CYCLING SPORT and “do ya” remember “A SPRING DAY IN HELL” (?), another story of me it is – and Jørgen said something like this: “It is the mountain Tourmalet who is the JUDGE himself and nothing else and it all starts now” and we know it was a symbol of my FUTURE self when I will become both the mountain and the Judge – therefore.

At 17.00 Jørgen spoke about “the picture” looking down the field of riders and Denis said that “it does not get greater and better than this” and “the picture” is my future self – the mountain or the Judge – and Denis comment was to say that I HAVE DONE MY ULTIMATELY BEST, I COULD SIMPLY DO NO BETTER THAN WHAT I DID – this was also the confirmation I received here really for the first time and we know THROUGH A “FEELING”.

And at 17.09 I NOW understood the name of the game of this Tour de France because Andy Schleck and Alberto Contador were now riding alone – no one else could follow them – directly up the mountain and Jørgen said that “it is a psychological battle that Contador puts himself visible at the side” and that was at the side of Schleck, who was leading and we know Rolf Sørensen, the third commentator said “precisely” and this was followed by “this is how we wanted it exactly” and right at this moment I received the FEELING and UNDERSTANDING that Contador is from Spain and we know first it was Nadal winning in Tennis, then it was Spain winning in football and the THIRD time will become Contador winning the Tour de France and then we have A SIGN OF THE TRINITY FROM THE MAJOR SPORTS EVENTS THIS SUMMER and we know IF YOU MADE IT UNTIL THE FINAL OF WIMBLEDON WE WOULD MAKE SURE THAT SPAIN WON, IF YOU MADE IT UNTIL THE FINAL OF THE WORLD CUP IN FOOTBALL, WE WOULD MAKE SURE THAT SPAIN WOULD WIN AND IF YOU WILL MAKE IT UNTIL SUNDAY WHERE TOUR DE FRANCE FINISHES, WE WILL MAKE SURE THAT SPAIN WILL WIN AGAIN AND WE KNOW SPAIN IS THE SYMBOL OF GOD AND WE MIGHT ADD GOD COMING AND SO IT IS.

And this BATTLE was COMPLETELY FANTASTIC as Denis said 16.23 and “it will also get its place in cycling history” and we know THIS BATTLE is symbolising my battle against the Devil and we know not easy to defeat the Devil as this symbol shows and we know NOTICE THE “psychiatric warfare”, when Scleck “psyched” Contador speaking to him and looking at him with “a view to a kill” and we know, which is what I went through too when fighting the Devil but still Contdador followed and we know as the leader today and I would not be surprised if he will win on Sunday because I have no intention to give up now.

The commentator also spoke about Muhammed Ali and “the look” and it was both a reference to “the look” from his famous fight in 1974 against George Foreman – my symbol of EXTREME PAIN which is what I have gone through for years as you will understand from my book no. 1 when I spoke of this “look” as a symbol of PAIN – and we know also about the fact that Muhammed knows about my arrival and it is not easy to be clear in your head having one of the best conversation talents on the planet and a “sickness” preventing you from speaking and we know Cassius is really his TRUE name as I wrote in book no. 1 the mountain today was the same symbol as the look of Cassius in 1974: Extreme pain coming through by defeating the Devil, who was impossible to defeat and so it is.

When the Tour de France stage finished I decided to do my run today –even though I would have liked to run a little bit earlier – and we know as usual I was really not motivated to run however it was somewhat better today than the last time but let us say that I was not “top motivated” because of how I still feel – it is not yet a “normal life” for me in this respect too you know – and I thought that I would really like to run around Lyngby Lake without stopping on the way and this is what is “simply impossible” for me to do at the moment – and why Jack saw me having the GREATEST difficulties running around this lake before leaving for Kenya in 2009 – and we know after running almost half of the way I thought that maybe I can continue until the next point of maybe 60%, which I also did and we know the father I came the more I really thought that I had a chance to come all the way around even though I was in PAIN – I was crossing SEVERAL of my pain barriers here – and when reaching maybe 75% I was told that I was now at the same pain barrier as the Danish cyclist Chris Anker Sørensen today at Tour de France and I received the FEELING that if I could finish all the way around I would reach the same pain barrier as Andy Schleck and Alberto Contador today climbing this mountain which is THE HARDEST PAIN OF ALL and we know but I am sad to say that I stopped shortly thereafter and we know I have not given up on this lake and I am thinking that I will do a new try one of the next days and this is really only to give you some idea of the pain barriers I have gone through and we know when running because of the STRONGEST resistance in the world given to me by the Devil when I exercise.

I am STILL the “good old Stig” as I have always been and told you all along – nothing has changed!

 

And the “reward” answer I received today – after my run and really after a day where I have been “active” all of the day including doing the final part of updating my website, washing clothes, shopping and visiting the library too – was that when I meet family and friends again after a long time they will see and understand that I AM STILL MY OLD SELF – as my mother and John saw and understood yesterday – and they will get a BETTER UNDERSTANDING that when I am “SANE” and when all I say is “simple logic” to understand – for example on subjects of my books – then I MAY JUST BE “THE ONE” I HAVE TOLD ALL ALONG IN MY SCRIPTS THAT I AM and we know as I have told at least “some people” about before: I CAN DECIDE TO SPEAK WITH A SPIRITUAL VOICE OR WITH THE VOICE OF STIG ALONE and if I do the first you may hear both TRUTHS of “God” and lies of the Devil and when I do the last you will hear the “GOOD OLD STIG” as I have always been and as you have always known and this is really to say that I can decide to switch it on and off as I please – even though it is always “there” – and we know but when I speak with PEOPLE TODAY IT IS REALLY ALWAYS SWITCHED OFF and therefore WHAT YOU SEE IS THE GOOD OLD STIG – NOTHING HAS CHANGED AT ALL EXCEPT FROM THE PERCEPTION OF PEOPLE IN ME SIMPLY BECAUSE OF MY WRITINGS (!) and we know when people can or will not understand my scripts they will think that I am crazy and when they do understand the scripts they will have faith in me and this is really the general idea AS I HAVE TOLD YOU ALL FROM THE BEGINNING (!) and we know BUT NOW MY FAMILY AND SOME FRIENDS WILL SEE ME AGAIN and WHAT YOU WILL SEE IS “GOOD OLD STIG” AND NOT SOME KIND OF “WEIRDO” AS YOU MAY HAVE FEARED YOURSELF – and we know IT IS ALL IN THE MIND OF PEOPLE AND NOT ME – I AM STILL THE SAME AS I HAVE ALWAYS BEEN and HOW DIFFICULT IS THAT REALLY TO UNDERSTAND?

And we know THE DEVIL IS STILL WITH ME hurting me and the least ”doubt” in my mind about how other people may see me and what they may do – as I had a little bit of today and yesterday – makes the pain worse but because I have worked hard again today and because of my underlying CONFIDENCE telling the Devil that I SET THE RULES and that I don’t want you to start giving me threats about what will happen if family and friends will not see me again – as he has done VERY CONVINGCLY in fact most of the day today BECAUSE IT IS NOT UP TO ME if they want to see me or not and at the end of the evening WE DECIDED TO GIVE IN and remove this voice of the Devil and so it is.

The reason of the pain I am still going through – decreasing it is – is still to give energy to the other side working reversed to us and now to keep the contact to the Source.

As mentioned the other day I have started a new phase, which means that I expect less writings over the coming days and I may give updates 1-2-3 times per week and this means that there may go some days before you will hear from me again – but you know “time will tell”.

 

Advertisements

About Stig Dragholm

I am a writer transmitting the words of the Trinity - God, the Son and the Holy Spirit of the Universe. Please read my website showing the road to our New World of love, joy and happiness. Born: May 3, 1966.
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.